Főoldal

Köszöntjük Önt Majosháza község hivatalos WEB-oldalain!

Testületi ülés

2015. április 29. szerda 15 óra

Bővebben...

2015-04-24 14:29:07
Pénzügyi, Ügyrendi és fejlesztési Bizottság ülése

2015. április 27. Hétfő 16 óra

Bővebben...

2015-04-24 14:26:53
Humánpolitikai Bizottság Ülése

2015. április 27. Hétfő 7:30

Bővebben...

2015-04-24 14:25:47
Adó 1%-a a Majosházi Óvodásokért Alapítvány részére

Köszönjük mindenkinek, akik felajánlásukkal  támogatják az alapítványt!

Továbbra is várjuk adójuk 1%-át az alábbi számra:

19185112-1-13

A beérkezett összeget a gyerekekre fordítjuk. 

Köszönettel:

MajosháziÓvodásokért Alapítvány

Bővebben...

2015-04-24 12:20:30
Óvodai beíratás

2015. május 4 - 8-ig a Majosházai Napraforgó Óvodában  8:00 - 16:00 óráig óvodai beíratást tartunk.

Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt jöjjenek!

Részletek a csatolt képen

Bővebben...

2015-04-24 12:14:39
Veszettség elleni tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ
Rókák veszettség elleni orális immunizálása 
2014. április 5 - április 19.

 

A veszettség az egyik legrégebben ismert, embert és állatokat egyaránt megbetegítő, a tünetek jelentkezése esetén halálos kimenetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is évente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban a 70-es, 80- as évek óta az úgynevezett "erdei veszettséq" okoz nagy problémát. Ennek legfőbb terjesztője a róka. 

http://www.majoshaza.hu/doksi/zn8kjwd_rokak_veszettseg_ellen.pdf

Bővebben...

2015-03-25 09:20:43
Hulladékszállítás Húsvéti időpontja!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel a
kommunális hulladékszállítást az alábbi időpontra helyezzük át:

 2015. 04. 06-i (hétfői) szállítást  

  2015. 04. 04.-én (szombaton)
végezzük el!

 Az ingatlanonkénti tájékoztatást társaságunk elvégezte.

 Tisztelettel: Lócskai István Árpád
                           ügyvezető

Bővebben...

2015-03-25 07:40:57
Elektronikai hulladék gyűjtés 2015 március 21.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

A ROLFIM Szövetkezet és Majosháza Önkormányzata területén elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során  ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2015. március 21.(szombat) 08:00-12:00-ig

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Majosháza Község Önkormányzat előtti terület.

Bővebben...

2015-03-16 10:05:01
Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól

2015. március 5-én hatályba lépett az 54/2014.
(XII.5.) BM
 rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ),amelyben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi
rendelethez képest jelentősen változott.

 

 

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=3439

Bővebben...

2015-03-12 08:44:01
Március 15-i ünnepség Majosházán

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 2015. március 15-én, vasárnap 9 órakor kezdődő ünnepségünkre a Művelődési Házba. A mellékelt meghívón olvashatók a részletek. Kérünk mindenkit, legyenek pontosak, mivel az ünnepségünket 10:20-kor legkésőbb be kell fejeznünk. A szokott időben kezdődik az Istentisztelet a Református templomban.

Bővebben...

2015-03-11 13:40:29
Pályázati felhívás a Duna-parti Házunk hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlet útján történő hasznosítására

Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a saját tulajdonában lévő közösségi ház bérbeadására. A bérbeadás részletes feltételei és követelmény rendszerét a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati felhívás innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/zy1sr4a_eloterjesztes_kozossegi_haz_palyazat_kiirasa.docx

A pályázati adatlap innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/kmbdtg5_palyazati_adatlap_ingatlan_hasznositasara.pdf

Bővebben...

2015-03-10 12:04:29
Pályázat versek írására

                                      FIGYELEM !

                   PÁLYÁZAT  VERSEK  ÍRÁSÁRA

A MISA Alapítvány pályázatot hirdet versek írására a közelgő Költészet Napja alkalmából.

Tematikai és műfaji megkötés nincs. Alsó korhatár: 10 év, felső korhatár nincs.

Egy pályázó max. két verssel pályázhat, amelyek még nem jelentek meg nyomtatásban.

 Beküldési határidő: 2015 április 4.

A pályázat jeligés. A verseket papír alapon kérjük egy nagyobb borítékba. Ugyanebbe tegyünk egy kis alakú borítékot, amelybe a szerző adatai, elérhetősége kerüljön, és legyen leragasztva.

Mindkét borítékra kérjük ráírni a jeligét.

A pályázatok leadása: a könyvtárban vagy a MISA címén ( Széchenyi sétány 259. ) alatt lehetséges.

Három tagú bizottság fogja minősíteni a verseket. A jeligés borítékok felbontása április 11-én a nyilvános eredményhirdetésen lesz, ahol a legjobb versek felolvasásra kerülnek

DÍJAZÁS:

                 I. díj: 4000 ft

                II. díj: 3000 ft

               III. díj  2000 ft

A további helyezettek részére tárgyjutalmakat tervezünk.


Minden érdeklődő nevezését szeretettel várjuk

A Kuratórium nevében: Dr. Gligor János       ( 06 30 222-3535 vagy 06 24 486 023 ) 

Bővebben...

2015-03-06 12:04:36
Fontos Információ

Tisztelt Lakosság!

Év elején tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosításra került.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés sajt tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetében változik.

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kellett bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz az arra kijelölt nyomtatványon.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni az Adóirodához.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fenti bejelentési kötelezettség elmulasztása az alábbi jogkövetkezményeket vonja maga után:

-        bejelentés elmulasztása esetén a desztilláló berendezést törvényellenesen birtokolja, ezért azt a NAV lefoglalja,

-        az előbbi cselekmény a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 398. § (1) bekezdés értelmében, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,

-        az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés értelmében 200.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Továbbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok elérhetőek a www.dunavarsany.hu honlapon.

                                                                               Helyi Adóhatóság

Bővebben...

2015-03-06 12:37:29
Végső búcsú Piróth Lajostól és id. Piróth Lajosnétól

Ma reggel Budapesten elhunyt id. Piróth Lajosné, Manci néni, aki a Peregi Szociális Otthon lakója volt. Nem sokkal fia halála után követte őt az örök élet útján. Részvétünket fejezzük ki a család ittmaradt hozzátartozóinak. Szeretett elhunytunk nyugodjon békében.

 

 

 

 

Piróth Lajos temetése február 7-én szombaton, 15 órakor lesz a majosházi Református Temetőben. Szeretett elhunytunkat a református Egyház szertartása szerint helyezzük végső nyugalomra a családi sírhelyen.

 

Önkormányzatunk és a saját nevemben fejezem ki őszinte részvételemet a gyászoló családnak, a hozzátartozóknak.

 

Kis Gábor polgármester

 

Itt születtem,
Itt éltem,
Gyerek is itt voltam,
Itt vénültem.

 

Volt aki tisztelt,
Volt aki szeretett,
Volt aki bántott,
Volt aki feledett.

 

De most itt az idő,
Hát búcsúzom.
Ég veled kis falum,
Ég veled otthonom.

 

Birkás Piróth

Bővebben...

2015-02-03 10:04:11
Ingyenes adományosztás

2015-02-24 16:40:45
Meghívó rendes ülésre, - 2015. február 25.

MEGHÍVÓ  

A rendes ülés ideje:

2015. február 25. (szerda) 15:00   

A rendes ülés helye:   

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Majosházi Kirendeltség Nagyterme

Bővebben...

2013-06-24 10:28:00
Meghívó a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság rendes ülésére

Bővebben...

2015-02-21 10:44:45
Bóna Zoltán fogadóórája

Bővebben...

2015-01-28 13:14:54
Meghívó a Humánpolitikai Bizottság rendes ülésére

Bővebben...

2015-02-21 10:41:19
Lakossági tájékoztató ügysegédről

Bővebben...

2015-02-05 06:28:37
Bevallás az építményadóról 2015

"Bevallás az építményadóról" nyomtatvány letölthető honlapunkról:

http://www.majoshaza.hu/index.php?k=10113

Ügyintézés / Nyomtatványok

Bővebben...

2015-02-17 10:41:28
Pénztári kifizetés

Tájékoztató!

Tájkoztatjuk a Tisztelt majosházi lakosságot, hogy pénztári kifizetés minden csütörtökön: 10.00-12.00 óráig tart nyitva.

Köszönjük a megértésüket!

Majosháza Község Önkormányzata

Bővebben...

2015-01-14 11:46:44
MEGHÍVÓ RSD Víziközmű Társulat Közgyűlésére

Bővebben...

2015-02-06 12:22:09
Várható időjárás február 4 - 8-ig

Bővebben...

2015-02-03 10:55:55
Erzsébet program 2015. évi pályázatai

Tisztelt Majosházi Lakosok!

Kiírásra kerültek az Erzsébet program keretében zajló pályázatok. Az Erzsébet-program (http://erzsebetprogram.hu/), amelynek két alappillére a szociális üdültetés és a gyermektáboroztatás, széles társadalmi rétegeket érintve többek között a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, és a gyermekek, oktatási intézmények számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
Az Erzsébet-program keretében meghirdetett 2015. évi pályázatokra történő jelentkezés folyamatával kapcsolatos információk megtalálhatóak:
http://erzsebetprogram.hu/palyazatok2015/informacio.html

A teljes pályázati felhívás innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/z7wpxwb_erzsebet_program_2015._evi_palyazatai.pdf

Bővebben...

2015-01-28 13:24:03
Változás a magánfőzés tekintetében

                                            Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosításra kerül. A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés sajt tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetében változik.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz, A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni az Adóirodához.

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

A bejelentésről, az adóbevallásról, illetve az adóhatósági igazolásról szóló nyomtatványok elérhetőek a www.dunavarsany.hu honlapon.

                                                 Helyi Adóhatóság

Bővebben...

2015-01-12 12:46:23
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket.

Bővebben...

2014-12-22 08:27:31
Karácsonyi ünnepség 2014

Bővebben...

2014-12-10 22:07:39
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlet útján történő hasznosítására

Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a saját tulajdonában lévő közösségi ház bérbeadására. A bérbeadás részletes feltételei és követelmény rendszerét a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati felhívás innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/a7jsrsr_palyazati_felhivas_-_hirdetotablara.pdf

A pályázati adatlap innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/kmbdtg5_palyazati_adatlap_ingatlan_hasznositasara.pdf

Bővebben...

2014-12-18 22:36:11
117/2014. (XII.4.) számú határozat

A határozat és a jegyzőkönyv innen tölthető le:

117/2014. (XII.4.) számú Képviselő-testületi határozat.

http://www.majoshaza.hu/doksi/fxncfi9_hatarozat_kivonat_rendezesi_terv.pdf

314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39.§ szerinti eltérő vélemények egyeztetése céljából megtartott egyeztető tárgyalásról, Majosháza Község településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálata és részleges módosítása tárgyában.

http://www.majoshaza.hu/doksi/na2p7of_2_jegyzokonyv_az_eltero_velemenyek_targyalasarol.pdf

Bővebben...

2014-12-15 19:19:17
Tájékoztatás hulladékszállításról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ünnepek alatt a települési szilárd hulladékszállítás az alábbiak szerint történik:

December 24-én, 25-én, és 26-án a szállítás a szokott módon történik.
December 31-én a szállítás a szokott módon történik.
2015. január 1-én nem szállítunk, helyette január 3-án szombaton pótoljuk a szállítást.
2015. január 2-án a szokott módon történik a hulladék elszállítása.

Kunépszolg

Bővebben...

2014-12-15 19:50:11
Lakossági tájékoztató

Bővebben...

2014-12-13 10:13:18
Majosháza ivóvízminőség javító projekt 2014

Majosháza Község Önkormányzata nevében Tisztelettel meghívom a Majosháza ivóvízminőség javító projekt záró rendezvényére.

Időpont: 2014. december 12. péntek 16.00 óra.

A rendezvény helye: Majosháza, Piróth Gyula Művelődési Ház

Kérem, részvételével tisztelje meg a rendezvényünket.

Kis Gábor polgármester

Bővebben...

2014-12-10 22:10:20
Ünnepi ügyfélfogadás 2014

Bővebben...

2014-12-09 11:15:14
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. 2014. adóévben a Majosháza Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről szóló nyomtatvány, az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.majoshaza.hu/doksi/fvthlz2_bevallas_adoeloleg_kiegeszitesrol.pdf

Bővebben...

2014-12-03 12:32:20
Meghívó - 2014. november 30.

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívom
Önt és kedves családját

2014. november 30-án,
vasárnap 16 órakor a
Piróth Gyula Művelődési Ház
nagytermében tartandó
Zenés Adventi Gyertyagyújtásra.

 

 

Fellépnek:
A majosházi gyermekek, fiatalok és felnőttek.

Vendégművész: László Irén
népdalénekes

Szarka Istvánné Marika

Bővebben...

2014-11-26 13:51:27
kéményseprő- ipari közszolgáltatás

Tisztelt Lakosok!

Értesítjük Önöket, hogy a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a teleülési Önkormányzat közigazgatási határain belül -

2014. november 18-tól - december 31-ig

- látják el dolgozóink. Társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

Magyar Kémény Kft.

Bővebben...

2014-11-17 11:21:45
TÜDŐSZŰRÉS 2014

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,HOGY MAJOSHÁZA KÖZSÉGBEN 2014. NOVEMBER 14, 17 ÉS 18-ÁN TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:

november 14-én pénteken 7.30 és 13.30 között

november 17-én hétfőn 12.45 és 17.00 között

november 18-án kedden 7.30 és 13.30 között.

 

A tüdőszűrés helye:

Piróth Gyula Művelődési Ház, 2339 Majosháza, Kossuth u. 39.

TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT.

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknak, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Bővebben...

2014-11-12 10:55:53
Tájékoztató a zöldhulladék begyűjtésről

Tájékoztató a zöldhulladék begyűjtésről

Értesítjük a lakosságot, hogy a házhoz menő zöldhulladék begyűjtési
munkálata Majosháza Község területén,
2014. november 10-én hétfőn, reggel 6 órától indul el.

Kérjük, hogy zsákokban helyezzék ki az ingatlanok elé a zöldhulladékot (lomb, kerti gyom) úgy, hogy a zsákok kibírják a kézi emelést és ne szakadjanak el. A levágott fanyesedéket max. 70 cm-es hosszúságúra, darabolva, kötegelve, összekötve tegyék ki. Ömlesztett állapotban kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani.

Vertikál Zrt.

Bővebben...

2014-11-05 11:39:38
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött, újrahasznosítható hulladékokat kihelyezi a hulladékgyűjtési napokon (reggel 6 óráig) az ingatlan elé úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja.

Elszállítási időpontok:

2014. november 13.
2014. december 11.

Gyűjtési útmutatók és tudnivalók:

papír (tisztán, laposra hajtogatva)
műanyag (kiöblítve, laposan)

Elvitelkor a hulladékszállítók hagynak Önöknél új zsákokat az elvittek helyett.
A szolgáltatás térítésmentes. Szelektív hulladékgyűjtő zsákot, amennyiben még nem kapott, első alkalommal (aláírás ellenében) átveheti Majosháza Község Önkormányzatánál.

Vertkál Zrt. telefonszámai:
20/583-7700
22/576-070

Bővebben...

2014-11-12 11:58:15
INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS

Kedves Páciensek!

Értesítem a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az influenza elleni védőoltás hozzáférhető rendelési időben, az orvosi rendelőben.

Dr. Kováts Lajos
háziorvos

Bővebben...

2014-11-04 12:08:28
Üi. szám: 1774/2014.

Bővebben...

2014-11-14 06:45:59
Üi. szám: 1751/2014.

Bővebben...

2014-11-14 06:44:09
Szervezeti és Működési Szabályzat 6/2014. (X.27.)

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

a Majosháza Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A dokumentum innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/kux3rli_scan_20141027_174534.pdf

Bővebben...

2014-10-27 20:12:14
Gyors mozgású hidegfront érkezik viharos széllel

Bővebben...

2014-10-22 10:52:13
Településrendezési Terv - Felülvizsgálat

MAJOSHÁZA KÖZSÉG
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEI FELÜLVIZSGÁLATA ÉS
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

A Trk. 40.§ (1) bekezdés szerinti végső
véleményezési dokumentáció
2014. október

elérhető:
ÖNKORMÁNYZATmenüpontból - MAJOSHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI FELÜLVIZSGÁLATA ÉS RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
2014 október

(bal oldali fülre kattintva )

 

Bővebben...

2014-10-23 15:49:14
Figyelmeztető előrejelzés holnap éjfélig (szerda)

Figyelmeztető előrejelzés holnap éjfélig (szerda)
az ország egész területére

Az üzenet kiadásának időpontja: 2014-10-21 07:22 (05:22 UTC)

 

Legmagasabb veszélyességi fokozat(1-3): 3. (PIROS)

Széllökés, 3. fokozat (PIROS): A várt legerősebb széllökések
meghaladhatják a 110 km/h-t Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Veszprém megyék területén.

Széllökés, 2. fokozat (NARANCS): A várt legerősebb széllökések
meghaladhatják a 90 km/h-t Baranya, Bács-Kiskun, Nógrád, Tolna, Vas, Zala megyék területén.

Eső, 2. fokozat (NARANCS): 24 óra alatt több mint 30 mm csapadék hullhat Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Veszprém, Zala megyék területén.

Az aktuális veszélyjelzések folyamatosan nyomon követhetők az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/
oldalon.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Repülésmeteorológiai és Veszélyjelző Osztály

Bővebben...

2014-10-21 12:28:38
2014. október 23.

Bővebben...

2014-10-18 19:00:03
Elmarad a fogászati rendelés!

A 2014. október 16-án, - csütörtök délután - a fogászati rendelés technikai okok miatt elmarad. Következő rendelési időpont: október 20. hétfő 9 órától. Betegeim szíves megértését kérem!

dr. Sándor Elvira
fogorvos

Bővebben...

2014-10-14 10:12:06
HVB - 32/2014. (X. 12.) számú határozata

Majosháza Helyi Választási Bizottságának - 32/2014. (X. 12.) számú határozata a polgármester 2014. évi választás eredményének megállapításáról

A határozat és a jegyzőkönyv innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/xdrtfaj_majoshaza_polgarmester.pdf

Bővebben...

2014-10-13 21:28:02
HVB - 33/2014. (X. 12.) számú határozata

Majosháza Helyi Választási Bizottságának - 33/2014. (X. 12.) számú határozata az Önkormányzati képviselők 2014. évi választás eredményének megállapításáról

A határozat és a jegyzőkönyv innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/xzqrtko_majoshaza_kepviselok.pdf

Bővebben...

2014-10-13 21:25:19
Olvasmányos választási tájékoztató

Olvasmányos választási tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2014. október 12. napjára kitűzött választásáról

 

A tájékoztató innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/crlm0zt_valasztasi_tajekoztato_2014_10_10__%282%29.pdf

Bővebben...

2014-10-10 14:15:41
HVB Határozat_

Majosháza Község Helyi Választási Bizottságának 31/2014. (X.10.) számú HVB határozata

Majosháza Község Helyi Választási Bizottsága Kis Gábor Ferenc polgármester jelölt által benyújtott kifogást

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/uxkz6ti_sol52120141010103718.pdf


Bővebben...

2014-10-10 12:27:43
HVB Határozat

Majosháza Község Helyi Választási Bizottságának 30/2014. (X.07.) számú HVB határozata

Majosháza Helyi Választási Bizottsága Rácz József, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Majosházi Alapszervezetének elnöke által benyújtott kifogást

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat innen tölthető le:

http://www.majoshaza.hu/doksi/2hf1bls_sol52120141008074949.pdf

Bővebben...

2014-10-08 09:20:45
T Á J É K O Z T A T Ó_

T Á J É K O Z T A T Ó 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Danev Jordanov Georginé, a Helyi Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

Az ülés időpontja: 2014. október 9. (csütörtök) 1500 óra

Az ülés helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Majosházi Kirendeltség Nagyterme (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.)

Tervezett napirend:

  1. Jobbik Magyarországért Mozgalom Majosházi Alapszervezete képviseletében benyújtott kifogás elbírálása

Majosháza, 2014. október 8.

 

Bővebben...

2014-10-07 10:52:07
Választási Tájékoztató_

Tájékoztató

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával és a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2014. október 12. (270/2014. (VII. 23.) KE határozat)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta 2014. augusztus 25-éig. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 115. § (2) bek.)

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.)

Választójog:

-       Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-       Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

-       Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

-       Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

(Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bek.)

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

-       a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,

-       a választópolgár bármely választókerületben választható,

-       nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

(A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Majosházán a megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő (Övjt. 4. § c) bek.). Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. (Övjt. 12. § (2) bek.)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-       Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart.

-       Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

-       Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

-       A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

-       A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb a szavazást megelőző második napon -tartózkodási helyét megszüntette.

(Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. § ? 307/B. §)

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

-       A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

-       A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, 2014. október 12-én legkésőbb 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

-       A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán külképviseleti választási iroda nem működik. (Ve. 304. §)

A Helyi Választási Iroda címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

  1. számú szavazókör címe:  Rákóczi utca 2. (Művelődési Ház)

dr. Szilágyi Ákos

Helyi Választási Iroda Vezetője

Bővebben...

2014-10-07 08:09:46
Tájékoztató a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Majosháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve ezennel kiírja 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 7.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx..

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati anyag letölthető:

http://www.majoshaza.hu/doksi/wsp8vo5_bursa_iratok.pdf

http://www.majoshaza.hu/doksi/rds65mc_palyazati_kiiras_a_2015.pdf

http://www.majoshaza.hu/doksi/hzdjqi1_palyazati_kiiras_b_2015.pdf

Bővebben...

2014-10-03 13:51:22
Kamion Németországból

Kamion Németországból, Haar városából

 

 Tisztelettel értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Máltai Szeretetszolgálat - Christa Gebel asszony és Hermann Meyer úr - jóvoltából újabb kamiont indított útnak Majosházára, amely hétfő délután megérkezett.

 

 Ezúton is köszönjük Dr. Gróf Bethlen István úrnak valamint kedves feleségének, Éva asszonynak településünk támogatását. Köszönjük Peter Diebel úrnak a kamion elvezetését, amelyet szabadsága idején végez.

Az adományok osztása:

2014. október 2-án, csütörtökön
9-17 óráig.
(Vagy ameddig a készlet tart.)
Helyszín: Piróth Gyula Művelődési Ház

Az adományosztás felelőse: Becze János falugondnok

                                                                   Tisztelettel:

Kis Gábor
polgármester

Bővebben...

2014-09-30 20:29:33
Bóna Zoltán Országgyűlési Képviselő fogadóórája

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

fogadóórája

Majosházán az Önkormányzati Hivatalban:

2014. október 1-én 12.30-tól.

Bejelentkezés és időpont egyeztetés a:
 70/3765956-os telefonszámon
Janzsó Zsuzsannánál.

Bővebben...

2014-09-24 14:37:32
Az RSD vízszintje!

Tájékoztatás az RSD vízszintjéről

A térségben lehullott nagymennyiségű csapadék miatt 2014. 09.12-én 9:00 h-tól III. fokú belvízvédelmi készültség került elrendelésre az Észak Duna-völgyi, Ráckeve (Soroksári-) Duna menti belvízvédelmi rendszerekben. Az ADU-VIZIG kérésére a határzsilipek(Kunpeszéri-zsilip, Ürbői-zsilip) zárásra kerültek, így a Észak Duna-völgyi belvízvédelmi rendszer káros vizeinek a kivezetését csak az RSD felé tudjuk megoldani

A fentiek miatt az RSD vízszintjének a belvízi üzemvízszintre (Kvassy-zsilip: 120 cm, Tassi-zsilip: 640 cm) történő csökkentését haladéktalanul megkezdtük.

Bővebben...

2014-09-23 07:47:05
Tájékoztató!

T Á J É K O Z T A T Ó 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Danev Jordanov Georginé, a Helyi Választási Bizottság elnöke összehívta a testület soron következő ülését.

 

Az ülés időpontja: 2014. szeptember 15. (hétfő) 1045 óra

Az ülés helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Majosházi Kirendeltség Nagyterme (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.)

 

 

Tervezett napirend:

1.      Szavazólap-minták jóváhagyása

 

 Majosháza, 2014. szeptember 9.

Bővebben...

2014-09-08 13:11:47
A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJA

 

 

Hagyományteremtő kezdeményezés, hogy A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJA alkalmából helyi, illetve kistérségi mozgalmat indítottunk el.

Program:

Kopjafa avató az elesett, ismeretlen katonák emlékére
Helyszín: Majosháza, temető
Időpont: 2014. szeptember 21. 17.00

A rajzpályázat eredményhirdetésére 2014. szeptember 21-én 17.30 órakor A BÉKE NEMZETKÖZI NAPJA alkalmából tartandó megemlékezésen kerül sor.

SzeRBuSz zenekar fellépése
Helyszín: Piróth Gyula Művelődési Ház
Időpont: 2014. szeptember 21. 18.00

Mindenkit szeretettel várunk!

Majosháza Község Önkormányzata

Bővebben...

2014-09-14 18:15:05
Elhunyt Rékai Iván

Életének 80. évében majosházi otthonában tragikus hirtelenséggel elhunyt Rékai Iván zeneszerző, zeneelmélet tanár. Emlékét megőrizzük.

Bővebben...

2014-09-03 21:37:54
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 2014

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

A ROLFIM Szövetkezet és Majosháza Önkormányzata szervezésében elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során  ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje:
2014. szeptember 13.(szombat) 08:00-12:00-ig

Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Majosháza Község Önkormányzat előtti terület.

Bővebben...

2014-08-28 10:58:34
Könyvtár zárva augusztus 27,28

Értesítem a Tisztelt Érdeklődőket, hogy augusztus 27-én szerdán és augusztus 28-án csütörtökön a könyvtár zárva lesz.
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérem.

Kozma László
könyvtáros

Bővebben...

2014-08-21 16:04:29
Lakossági fórum

Bővebben...

2014-08-28 11:01:53
2014. augusztus 20.

Bővebben...

2014-08-14 17:38:26
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

Bővebben...

2014-08-19 09:25:14
Választási hirdetmény

Bővebben...

2014-08-18 13:05:04
Közmeghallgatás - 2014.09.14.

Bővebben...

2014-08-14 17:20:56
Óvodapedagógus pályázat

Bővebben...

2014-08-14 17:11:37
Választási hirdetmény

Bővebben...

2014-07-25 09:48:02
Tájékoztatás Rendezési Terv

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,

E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

 T Á J É K O Z T A T Á S

 MAJOSHÁZA LAKOSSÁGA, CIVIL SZERVEZETEI ÉS EGYÉB ÉRDEKELTEK RÉSZÉRE

 Hivatkozással az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésére, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§-ára, ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Majosháza Község településfejlesztési és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és részleges módosítása folyamatban levő tervezése során elkészült, Majosháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2014. (V.28.) Képviselő-testületi határozatával előzetesen elfogadott

 véleményezési dokumentációt az érdekelt államigazgatási szerveknek véleményezésre 2014. július 21-én megküldtem.

 A véleményezési tervdokumentáció honlapunkon megtekinthető.

Kérem, hogy a tervdokumentációval kapcsolatos esetleges észrevételeiket

2014. augusztus 22-ig

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Majosházi Kirendeltsége titkárságára (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.) ügyfélfogadási időben személyesen levél formájában leadni, vagy e-mailben megküldeni szíveskedjenek.

 

Majosháza, 2014. július 21.                                                 

 Kis Gábor
polgármester

 

 

Bővebben...

2014-07-21 12:28:18
Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. 2014. június 10. - 2014. augusztus 31. között a Dunamenti Erőmű-Ócsa 220 kV távvezeték kiépítése céljából Majosháza közigazgatási területén karbantartási, felújítási munkákat végez.

Ezen munkálatok során a terepen való mozgás közben a munkagépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg.

Kérjük, hogy amennyiben a fenti munkálatok kapcsán bármiféle káruk keletkezik, kártalanítási igényüket írásban az alábbi címre jelentsék be:

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Dunavarsány Város Önkormányzat
Beruházási és Műszaki Osztály

Bővebben...

2014-07-02 11:47:09
Meghalt Oláh Pali

2014. június 11-én életének 60. évében tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk Oláh Pál. Temetéséről a család később intézkedik.

Pali, nyugodj békében!

Bővebben...

2014-06-11 18:01:00
Vízszünet

ÉRTESÍTÉS!

Tisztelt Fogyasztók!

2014. június 16-án, hétfőn 9.00-13.00 óra között

A Majosházai ivóvízminőség javító program keretén
belül a vízmű területén végzett munkálatok miatt,
a település egész területén az ivóvíz szolgáltatás
szünetel, és vízzavarosság várható.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

DPMV Zrt.

Bővebben...

2014-06-11 15:05:19
Tűz a Damariban

Pünkösd vasárnapján, délelőtt sziréna hangja verte fel Majosházán az ünnep csendjét. Több tűzoltó autó érkezett az erdőhöz Majosháza irányából, de megközelíteni nem tudták autójukkal. A magyar állam tulajdonában lévő erdőt a Pilisi Állami Parkerdő Ráckevei Kirendeltsége gondozza. Ők építették Majosháza felől a bejárót, az egy nyomtávú fahidat. Gyalogosan, kerékpárral, kismotorral be lehet menni felőlünk, gépkocsival csak Dunavarsány felől. Azaz hogy onnan sem, mert jelzőtábla tiltja a behajtást. A nyomaték kedvéért egy zárt sorompó is útját állja a hívatlan vendégeknek. Szerencsére ez nem akadályozta tűzoltóinkat a megközelítésben, észak felől elérték a helyszínt. A tűz nagyobb területen, foltokban égett. A nyárfa hullatta fehér vatta vitte tovább - könnyedén - a tüzet. Szerencsére a szakszerű beavatkozás mgakadályozta a nagyobb bajt, tűzoltóink eloltották a tüzeket. Kerestük, mi okozhatta a gyulladást? Nem találtunk bográcsolásra utaló nyomokat, ellentétben a "jól értesültek" információival. Elég ilyen napsütésben egy üvegcserép, egy szerencsétlenül eldobott vízzel teli PET palack, amelyek gyűjtőlencseként lobbantják lángra az avart. Hál' Istennek nem történt nagyobb baj, persze ez a tűzoltóknak is köszönhető. Védjük, óvjuk erdőinket elsősorban a gondatlan embertársainktól, valamint a természet időnként megmutatkozó romboló erejétől...

Bővebben...

2014-06-10 13:50:34
Pünkösd

Honnan ered Pünkösd napja?


A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a keresztény világ
a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását,
azaz Pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész,
az ötvenedik szóból származik, és minden évben május 10-e és
június 13-a közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának
is tartják. Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában.
Magyarországon is újra piros betűs nap a Pünkösdhétfő. Jól tudták a régiek,
ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell.
Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért.
Erre szolgált a Pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről
évre megemlékeztek erről a napról. A lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon.


MINDENKINEK ÁLDOTT
PÜNKÖSDI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

Bővebben...

2014-06-05 06:19:42
Gázszünet_június 4.

A földgázellátás karbantartás miatt
június 4-én 8 és 18 óra között szünetel!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az FGSZ
Földgázszállító Zrt. a szállítóvezeték-hálózaton
és a gázátadó állomásokon karbantartási
munkákat végez. A tervszerű megelőző
karbantartás munkálatai Majosháza
VEMAJOSH11GN gázátadó állomást érintően

2014. június 4-én szerdán
8 óra és 18 óra között zajlanak.

Bővebben...

2014-05-28 11:02:50
A 2014. május 25-i EU választás eredménye Majosházán

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSA      

2014. május 25.

Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti
választáson leadott szavazatokról
Majosháza településen.

Bővebben...

2014-05-26 09:07:51
Hirdetmény_2014. május 25.

Bővebben...

2014-05-21 06:17:49
Szélvihar

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója:

 

Szélvihar

 

 A szél sebességén értelemszerűen a levegő mozgásának sebességét értjük. A meteorológiában általában a m/s-ban, illetve egyes területeken a csomóban szokták meghatározni. 1 m/s kb. 2 csomónak felel meg. Az alábbi táblázatban találhatók az egyes szélsebesség-kategóriák, amit a meteorológiai szövegekben alkalmazni szoktak.

 

 

Bővebben...

2014-05-15 15:15:54
Vízszolgáltató közleménye

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Fogyasztók!

 2014. május 14-én (szerdán) 9 és 14 óra között

 a majosházi ivóvíz-hálózat bővítési munkálatai miatt a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út egyes szakaszain az ivóvíz-szolgáltatás szünetel és vízzavarosság várható.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Dél-Pest Megyei Vízközmű Szolgáltató Zrt.

 

Bővebben...

2014-05-10 13:37:48
Földügy hirdetmény

Bővebben...

2014-04-30 12:58:16
Anyák napi köszöntés

Bővebben...

2014-04-30 09:22:42
Húsvét_2014

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk Önnek, és Kedves Családjának!

Majosháza Község Önkormányzata

Bővebben...

2014-04-18 10:05:07
HIRDETMÉNY Helyi földbizottságról

 

A hirdetmény részletei és nyomtatványai, az alábbi linkre kattintva érhetők el:

http://www.majoshaza.hu/doksi/oyi4vgb_hirdetmeny_majoshaza.doc

http://www.majoshaza.hu/doksi/tiaeyf4_kerelem_jogi_szemely_majoshaza.doc

http://www.majoshaza.hu/doksi/hz7oldn_kerelem_termeszetes_szemely_majoshaza.doc

Bővebben...

2014-04-15 13:41:44
Értesítés szelektív, lom-, és zöldhulladék gyűjtésről

 

 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kunépszolg Kft. gyűjtést szervez, amely során ingyen elszállítják összegyűlt hulladékait.

Emlékeztetőül küldjük a településen április hónapban tervezett szelektív, lom és zöldhulladék gyűjtési időpontokat.

Szelektív:    04.17.

Lomtalanítás:    04.23.

Zöldhulladék:    04.30.

Bővebben...

2014-04-14 06:27:10
CIVIL PÁLYÁZAT 2014

A 2014. évi civil pályázat kiírása, helyi egyesületek, sportegyesületek
és alapítványok részére az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.majoshaza.hu/doksi/rkbsfwj_2014._evi_civil_palyazat.pdf

Bővebben...

2014-04-10 20:46:35
INGYENES ADOMÁNYOSZTÁS 2014. április 10.

Bővebben...

2014-04-09 13:42:12
Országgyűlési képviselőnk Bóna Zoltán!

A 2014. évi Országgyűlési választáson
Pest megye 8. számú választókerületében
a választók bizalmukat kifejezve
Országgyűlési képviselőnek választották meg
Bóna Zoltán urat,
Dunavarsány polgármesterét.

 

Majosházán az 1. sz választókerületben az alábbiak szerint:

Érvényes szavazatok száma:    742

 

                              Bóna Zoltán                       357  szavazat
                              Kuncze Gábor                    212  szavazat
                              Lupa János                        132  szavazat

Gratulálunk a képviselő úrnak! Munkájához jó egészséget kívánunk.

Bővebben...

2014-04-07 15:03:57
Meghalt Makra Tanító Néni!
Mély fájdalommal tudatja a gyászoló család, hogy
Makra Imréné sz. Schmeltz Ilona
folyó év március hó 28. napján,
életének 81. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait folyó év
április 5. napján 10 óra 30-kor
a Kecskeméti Református temetőben, ( Irínyi u. 17/b. ) a református vallás szertartása szerint helyezhetjük örök nyugalomra.

"Drága emléke szívünkben él!"

Táviratcím: Makra Imre, 6000 Kecskemét, Kisdobos u. 24.

Urnasírjánál egy szál virággal emlékezzünk.

A gyászoló család

Bővebben...

2014-04-01 10:26:22
HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 2014

Bővebben...

2014-04-01 10:25:45
Elektronikai hulladékgyűjtő nap 2014.március 29. szombat

A ROLFIM Szövetkezet és Majosháza Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

 

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2014. március 29. (szombat) 08:00-13:00-ig
Az e-hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
Polgármesteri Hivatal előtt

Bővebben...

2014-03-19 14:57:28
Helyi iparűzési adó_2013

 

2013. évben kezdődő adóévben a Majosháza Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről szoló nyomtatvány, az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.majoshaza.hu/doksi/fecvcbb_304_iparuzesi_ado_bevallas2003.pdf

Bővebben...

2014-03-28 09:30:48
Helyi iparűzési adó_2014

 

2014. évben kezdődő adóévben a Majosháza Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről szoló nyomtatvány, az alábbi linkre kattintva érhető el:

http://www.majoshaza.hu/doksi/wwryzf1_304_iparuzesi_ado_bevallas.pdf

Bővebben...

2014-03-19 15:10:44
2014. március 15.

Majosháza Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt, Családját,
Szervezetét és Intézményét
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezésre.

Bővebben...

2014-03-04 15:59:51
Segítség az iskolakezdéshez 2014.

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületének általános iskoláiban a 2014-2015-ös tanévre történő beiratkozás ideje egységesen:

2014. április 28-29-30. (hétfő - kedd - szerda) 8:00-18:00.

A beiratkozással kapcsolatos minden részletes információt (iskolaválasztás, körzethatárok, letölthető nyilatkozatok, benyújtandó dokumentumok, döntési és fellebbezési folyamat) megtalálnak a települési önkormányzati honlapon, illetve az óvodák, iskolák honlapjain.

Majosháza honlapján az önkormányzat/letöltések/Segítség az iskolakezdéshez 2014. menüpontnál,
vagy az alábbi linkre kattintva:
Segítség az iskolakezdéshez

Bővebben...

2014-03-13 17:11:40
Falutakarítás 2014

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Majosháza Önkormányzata idén is megszervezi
az esedékes tavaszi falutakarítást.

Időpont:
2014. március 8. szombat 9 óra
Gyülekezés a Tűzoltó szertár előtt.

Zsákot és védőkesztyűt az Önkormányzat
biztosít. Kérünk mindenkit, hogy minél
nagyobb számban vegyenek részt ezen az
- immár hagyományosnak mondható -
rendezvényünkön.

Bővebben...

2014-03-04 15:49:03
Határozat

Bővebben...

2014-02-12 09:28:15
T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó

Mozgóurna iránti kérelem, átjelentkezés iránti kérelem, valamint külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásáról

Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán:

  1. Az egészségi állapota, fogyatékossága miatt, vagy a fogva tartása miatt mozgásában gátolt választópolgárnak lehetősége van mozgóurnát igényelni a szavazati joga gyakorlásához.

  2. A szavazás napján a bejelentett lakóhelyétől távol lévő választópolgár kérheti átjelentkezését arra a településre, ahol a szavazás napján tartózkodik.

  3. A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár a tartózkodási helye szerinti külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben kéri külképviseleti névjegyzékbe vételét.

Bővebben...

2014-02-12 09:17:40
H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

Országgyűlési Képviselők 2014. évi választása

A Köztársasági Elnök a 16/2014.(I.20.) számú határozatával az országgyűlési képviselők választását 2014. évi általános választását április 6. napjára tűzte ki.

Helyi Választási Iroda

Bővebben...

2014-02-12 09:14:38
Igényelhetem vagy nem?

Igényelhetem vagy nem?

 Tájékoztató az ápolási díj -  háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

Tájékoztató adókedvezményhez

Bővebben...

2014-02-10 15:12:27
Bábszínház előadás

Bővebben...

2014-01-25 09:38:02
Ivóvízminőség javítás Majosházán

Bővebben...

2014-01-13 20:26:45
Átmenetileg zárva a Dömsödi Hulladéklerakó Telep

Tisztelt Lakosaink! 

Értesítjük Önöket, hogy a dömsödi hulladéklerakó üzemeltetőjének váltása miatt a hulladéklerakó telep várhatóan 2014. január 27-ig zárva tart. Ebben az időszakban a hulladéknak a lerakón való elhelyezésére nincsen lehetőség. Az telep új üzemeltetőjének személyéről, és az új nyitvatartási rendről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

 Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

 Kelt: Dömsöd, 2014. január 10.

Bővebben...

2014-01-13 15:20:57
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

Bővebben...

2013-12-22 11:12:09
Haszonbérleti pályázat

ÖNKORMÁNYZATI TERMŐFÖLD ÉS INGATLANOK
HASZONBÉRLETBE VEHETŐK!

Majosháza Önkormányzata pályázatot írt ki az alábbiak haszonbérletbe vételére: 

 - 010/015 helyrajzi számú termőföld,
min. 50.000,- Ft/ha/év + 5000,- Ft/ha/év értéknöveléssel

- 441/16 helyrajzi számú szántóföld, 18.363 m2
min. 41.000,- Ft/ha/év + 5000,- Ft/ha/év értéknöveléssel

- 441/18 helyrajzi számú szántóföld, 17.585 m2
min. 41.000,- Ft/ha/év + 5000,- Ft/ha/év értéknöveléssel

- 441/20 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület, 8.308 m2
min. 41.000,- Ft/ha/év + 5000,- Ft/ha/év értéknöveléssel

A pályázatok benyújtási határideje 2014. január 7. 10 óra.

A pályázathoz szükséges adatlap a Hivatalban kérhető, vagy az alábbi linken letölthető:
Pályázati adatlap

 A részletes pályázati kiírás az alábbi linken megtekinthető, letölthető:
Pályázati kiírás

Bővebben...

2013-12-23 14:08:44
Megújult könyvtárunk

Nemzeti Kulturális Alaphttp://www2.nka.hu/ 

Megújult könyvtárunk,
a Nemzeti Kulturális Alap és Majosháza Község Önkormányzatának
támogatásával

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 1.110.722 Ft összegű támogatásának köszönhetően sikerült lecserélni a könyvtár régi, elöregedett bútorait, ami szakmailag és esztétikailag egyaránt komoly előrelépést jelent. A támogatás elnyerését követően Majosháza Község Képviselő-testülete biztosított pénzt álmennyezet és falburkolat kialakítására, valamint az elektromos rendszer felújítására. Köszönjük az NKA, a Képviselő-testület, Kis Gábor polgármester, az önkormányzat dolgozói, valamint a mesterek és munkatársaik  segítségét.


Bővebben...

2013-12-19 10:51:57
Betlehem a falu szélén

Régi népszokást elevenített fel a Majosházi Katolikus Kör. Ember nagyságú Betlehemet állítottak a Katolikus Kápolna mellett.

Bővebben...

2013-12-15 08:12:36
MAJOSHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE 2013

Bővebben...

2013-12-15 18:37:29
Karácsonyi nyitvatartás

Bővebben...

2013-12-10 11:08:28
FALU KARÁCSONYFÁJA/ZENÉS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS/MIKULÁS

Bővebben...

2013-11-26 09:02:35
Adományosztás 2013. december 5.

 ADOMÁNYOSZTÁS!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Máltai Szeretetszolgálattól
kapott adományok kiosztására
december 5-én csütörtökön 9 és 19 óra
között
kerül sor
a Művelődési Házban.

Majosháza Község
Önkormányzata

Bővebben...

2013-12-03 19:50:55
Helyi iparűzési adó

 

 

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén.

Bővebben...

2013-12-04 10:08:27
Könyvtár átadási ünnepség

Bővebben...

2013-11-09 19:40:50
Intézményvezetői pályázat_

Bővebben...

2013-11-07 20:10:56
1956. október 23. - Megemlékező Ünnepség

Bővebben...

2013-10-16 22:53:22
PÁLYÁZAT_Bursa Hungarica

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Majosháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki, egyetemi, főiskolai, továbbá felsőoktatási intézményekbe jelentkezni kívánó, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére.

Bővebben...

2013-10-16 09:55:02
Hirdetmény

Bővebben...

2013-10-18 13:31:20
Tájékoztatás

Bővebben...

2013-10-18 13:26:07
Tüdőszűrés 2013

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

TÜDŐSZŰRÉS

 

lesz a Piróth Gyula Művelődési Házban.

Ideje:
2013. október 14.    délután   12:45 - 17:00      hétfő
2013. október 15.    délelőtt     7:30 - 13:30      kedd
2013. október 16.    délelőtt     7:30 - 12:00      szerda

Kérjük, a vizsgálatra személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást (ha van) hozza magával.

A korai stádiumban felismert betegségek nagyobb eséllyel gyógyíthatók. Panasz nélkül is lehet beteg.

Bővebben...

2013-10-12 12:45:06
Aradi Vértanúk Emléknapja

Bővebben...

2013-09-28 07:39:47
Könyvtár zárva

KÖNYVTÁR ZÁRVA!

Értesítem a tisztelt érdeklődőket, hogy felújítás miatt

2013. szeptember 23-tól október 17-ig

a könyvtár zárva lesz.

(Az első nyitva tartási nap előreláthatólag október 19-e szombat.)

A felújítás ideje alatt keddenként és csütörtökönként 17 és 19 óra között ügyeletet tartok a könyvtárban, ha valakinek sürgős elintéznivalója lenne (Internet, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés).

A könyvkölcsönzés a felújítás ideje alatt szünetel.
A kikölcsönzött könyveket ráérnek a felújítás befejezése után visszahozni.

 Kozma László könyvtáros

Bővebben...

2013-09-21 14:16:47
Elment közülünk Óvónénink

Életének 80. évében - rövid szenvedés után - eltávozott közülünk Éva óvónénink, Sipos István Lajosné született Vass Éva. Temetéséről később intézkedik a család és az Önkormányzat.

Bővebben...

2013-09-09 21:27:59
Közlemény


A Pest Megyei Kormányhivatal információi szerint Tökölön a Pest Megyei Kormányhivatala Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete hatósági jogkörével visszaélve, arra illetéktelen személy(ek) vendéglátó és élelmiszer kereskedelmi üzletekben az ?ÁNTSZ? munkatársának adja ki magát.

 Az értesülést követően a Pest Megyei Kormányhivatal az illetékességgel rendelkező Szigetszentmiklósi Városi Rendőrkapitányságon bejelentést tett.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ellenőrzésekre jogosult munkatársaink fényképes, névre szóló hatósági igazolvánnyal rendelkeznek és az ellenőrzés megkezdésekor bemutatják azt.

Javasoljuk, hogy a visszaélések elkerülése érdekében az ellenőrzés előtt az igazolvány bemutatását minden esetben kezdeményezzék.

 Pest Megyei Kormányhivatal

Bővebben...

2013-08-29 16:13:51
Közmeghallgatás_2013. szeptember 14.

Bővebben...

2013-09-05 10:49:33
Háziorvosi helyettesítés

Majosházi Orvosi Rendelő - Helyettesítés

Szeptember 13-ig dr. Ladányi Györgyi helyettesít,
tel.: 30-298-0445
mentők: 104, 112ügyelet: 16 - 08: 24-472-010

Rendelési időpontok:

HÉTFŐ 8-9
Majosháza
10-12
Délegyháza
16-17
Nagyvarsány
KEDD 8-9
Nagyvarsány
10-12
Délegyháza
12-13
Majosháza
SZERDA 8-9
Majosháza
13-14
Nagyvarsány
15-17
Délegyháza
CSÜTÖRTÖK 8-9
Majosháza
10-12
Délegyháza
13-14
Nagyvarsány
PÉNTEK 8-9
Majosháza
10-12
Délegyháza
13-14
Nagyvarsány

Bővebben...

2013-08-29 16:07:39
2013. augusztus 20. - Ünnepség

Bővebben...

2013-08-14 10:24:52
Harmadfokú hőségriadó!

Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos asszony - figyelembe véve az Országos Környezet-egészségügyi Intézet szakmai ajánlásait - a 2013. augusztus 02.-án 00.00 órától elrendelt II. fokú hőségriasztást III. fokúra emeli és 2013. 08. 08. 24.00 óráig meghosszabbítja.

A hőségriasztás fokozatemelését és meghosszabbítását a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá.

Az előrejelzési adatok lényegi változása esetén újabb tájékoztatást küldünk. Ennek hiányában a riasztás 2013. augusztus 08.-án 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

Bővebben...

2013-08-06 11:51:19
Majosházi Falunapok 2013

Bővebben...

2013-08-02 20:20:19
Piros figyelmeztetés az ország nagy részére!

Szombatra a hőség miatt 12 megyére és a fővárosra a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetést adta ki a meteorológiai szolgálat. Az ország többi részén narancssárga figyelmeztetés lesz érvényben.

Forrás: www.napi.hu 

Bővebben...

2013-08-03 12:07:58
Másodfokú hőségriadó!


Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint visszatér a hőség, a következő napokban erősödik a nappali felmelegedés. A napi középhőmérséklet eléri, illetve meghaladja a 25 fokot. Ezért 2013. augusztus 2. péntek 0:00 órától 2013. augusztus 5. hétfő 24:00 óráig az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást ad ki az ország egész területére. 


http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/1750-masodfoku-hosegriasztas-ujabb-hoseghullam

Bővebben...

2013-07-25 19:12:33
Hűvösvölgyi kirándulás - indulás

Bővebben...

2013-07-29 14:54:10
Devizahitel

Bővebben...

2013-06-29 23:42:00
Majosházi Nyár 2013

Bővebben...

2013-07-08 14:21:34
Országos tűzgyújtási tilalom!

Minden nyáron vannak olyan napok, amikor a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás következtében fokozott tűzveszély alakul ki hazánkban. Ez jellemző most is, ezért a katasztrófavédelem kezdeményezésére a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az ezek határaitól számított kétszáz méteren belüli területre július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatók. ( bővebben...)

 

Bővebben...

2013-07-25 19:22:39
HŰVÖSVÖLGYI KIRÁNDULÁS

HŰVÖSVÖLGYI KIRÁNDULÁS

2013. augusztus 3-án szombaton a
Majosházi Önkormányzat támogatásával
ellátogatunk a budai hegyvidék
kirándulóhelyeire. Terveink között
szerepel, hogy 2 autóbusszal indulunk
(95 fő) Majosházáról, melynek költsége
a kiránduláson résztvevőknek ingyenes!
Ezt követően Budapesten a Gyermekvasúttal
barangolnánk be a tájat. A kisvasút vonala
Hűvösvölgytől a Széchenyi-hegyig tart.
Út közben érinti a Normafát, Csillebércet,
és a János-hegyet.

Bővebben...

2013-07-12 18:04:40
Polgárőr Nap

Felhívás!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.
július 20.-án szombaton, reggel
8 órától Polgárőr Napot
tartunk
a Sportpályán és a község területén.

Bővebben...

2013-07-17 19:11:16
Felhívás civil szervezetek és vállalkozások regisztrációs lehetősége kapcsán

Felhívás civil szervezetek és vállalkozások
regisztrációs lehetősége kapcsán
Pest Megye Önkormányzata stratégiai
programjának elkészítéséhez,
önkormányzati, gazdasági és civil szereplők
bevonásával össze kívánja gyűjteni a
megyében megjelenő fejlesztési elképzeléseket.
Az érintettek ilyen irányú bevonása azért is
sürgető feladat, mert a 2014-2020-as uniós
költségvetési ciklusra való felkészülésben
érintett tárcák konkrétan megfogalmazott
projektjavaslatokra kíváncsiak.

Amennyiben fejlesztési elképzeléseivel szeretne részt venni a munkájukban, akkor regisztráljon az alábbi felületen:

http://regisztracio.pestmegye.hu 

Bővebben...

2013-07-05 09:30:55
Rendelési idő változások, szabadságok

2013. július 1-je (hétfő) Semmelweis
nap, amely az egészségügyi dolgozókra
és egészségügyben dolgozókra
kiterjedően munkaszüneti nap,
ezért a rendelő zárva tart!

Dr. Kováts Lajos, háziorvos

Bővebben...

2013-06-29 23:27:48
Pályázatot nyertünk!

A Nemzeti Kultúrális Alap által kiírt pályázaton Önkormányzatunk

1.110.722,- Ft-ot nyert el.

A pályázat kiírása szerint ezt a pénzt "A könyvtári szolgáltató tér 2012-ben végrehajtott jelentős bővítését követően új bútorok és kiegészítő berendezések beszerzésére" fordíthatjuk. A pénzt a "Közgyűjtemények kollégiuma" ítélte meg számunkra, ezúton is köszönet érte. A program kezdete: 2013 szeptember 1 - vége: 2013 október 30.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal segítették a pályázati pénz elnyerését, így könyvtárunk gyarapodását.

 Kis Gábor polgármester

Az NKA az alábbi linken érhető el:

http://www2.nka.hu/ 

Bővebben...

2013-06-18 16:50:00
Majosháza ivóvízminőség javító projekt

Bővebben...

2013-06-12 13:14:09
Hulladék gumiabroncsgyűjtés!

FIGYELEM

Hulladék gumiabroncsgyűjtés!

 

Majosháza Község Önkormányzata és a New Energy
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
a lakosság részére hulladék gumiabroncsgyűjtést
szervez 2013. 06. 15-én (szombat) 8.00-14.00-ig.

Lakosaink az Önkormányzat előtt adhatják le díjmentesen,
a selejt személy, teher, mezőgazdasági, gumiabroncsokat.

Nem adható le: gumi tömlő, gumiszigeteléses kábel, ékszíj stb.
Nincs korlátozási darabszám, tehát a lakosságnál fellelhető
bármekkora mennyiség leadható!

Majosháza Önkormányzata

Bővebben...

2013-06-10 11:16:15
Apák napja

Bővebben...

2013-06-13 08:16:19
Tass zsilip - tetőzik az árhullám

Hétfő délután leautóztam Tassra, a zsiliphez. Kíváncsi voltam arra, hogy áll ott a víz, kell-e valamitől is tartanunk itthon, Majosházán. Nem lepődtem meg akkor sem, amikor Kovács Attila szakaszmérnök úr, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vezetője jött velem szemben és üdvözölt. Hol máshol lenne, ha nem itt, a zsilipnél. Ráckevei irodájában kollégái tartják a frontot. Nehéz napokon vannak túl és a java még hátra van. Ami nem lepett meg -emlékezve a korábbi látogatásaimra - az a rendezettség, nyugalom, szakszerűség, ami a zsilip egész területét jellemzi. Virágok, homokzsákok, gépek, gépjárművek rendezetten a helyükön. Engedélyt kaptam a zsilip közvetlen meglátogatására is. Ott beszélgethettem a szolgálatban lévő dolgozókkal. Volt, aki Szombathelyről érkezett segíteni, szolgálatot adni. A máskor 6-7 méter szintkülönbség a két Duna között most alig több, mint 2 méterre csökkent. Még így is van tartalékunk, mondták a szakemberek. A gátak stabilak, a műtárgyak állják a megpróbáltatást, a szakemberek a helyükön. Mindenki tudja és csendben teszi a dolgát. Szilárd meggyőződésem, hogy ilyen felkészültség mellett nem ismétlődhet meg az 1956-os tragédia. Tass felől érezzük magunkat biztonságban, köszönhetően a vízügyi szakemberek lelkiismeretes, egész éves munkájának és az elmúlt évtizedek során nyert tapasztalatoknak. Elmondtam a szakaszmérnök úrnak, hogy Majosháza készen áll segíteni, ha kell. Itt köszönöm meg a sok telefonhívást, ha szükség lesz ránk, értesítek mindenkit. Addig is nyugalmas éjszakákat és nappalokat kívánok mindenkinek, legalább is Tass felől...

(A piros vonallal jelzett szinten áll most a víz. Még van 2 méter tartalék.)

Kis Gábor / polgármester

Bővebben...

2013-06-10 18:48:03
Tájékoztató az árvízi helyzetről

Tájékoztató az árvízi helyzetről!

 A kialakult árvízi helyzetre való tekintettel - az állampolgárok még gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatása érdekében - a katasztrófavédelem elindította belföldről hívható zöld-, tehát ingyenes telefonszámát. 

Zöldszám: 06 80 205-500

A fenti telefonszámon lehet érdeklődni az árvízi helyzettel kapcsolatban a követendő magatartási szabályokról, a már megtett és tervezett intézkedésekről, a kialakult veszélyhelyzetekről, valamint az esetleg szükségessé váló kitelepítésekről.

 Az árvízi védekezésre önkéntesen jelentkezők a lakóhelyük szerint illetékes területi katasztrófavédelmi szervnél kaphatnak további fontos információkat.

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?

 

  Kérjük, a telefonszámot kizárólag indokolt esetben, az árvízi helyzettel kapcsolatos információkért hívják, hogy el lehessen kerülni a telefonvonalak túlterhelését!

Információkat a további telefonszámokon is kaphatnak:

(+36)-1/469-4347, (+36)-20/820-0089, (+36)-1/469-4168

Bővebben...

2013-06-09 14:00:31
Halászati-horgászati tilalom elrendelése

Értesítjük a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy 2013. június 6-án 18.00 órától
visszavonásig
, általános halfogási
tilalmat rendeltek el a Duna Pest
megyei szakaszán és a hozzá
tartozó árterületen.

A teljes határozat itt érhető el:

http://www.majoshaza.hu/doksi/ou4ehy8_scan_20130607_130112457.pdf

Bővebben...

2013-06-08 18:20:47
Tájékoztató a telepengedélyezési eljárás változásairól

Tájékoztató a telepengedélyezési eljárás változásairól

 

Az Alkotmánybíróság 2013. február 28-i hatállyal megsemmisítette a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

 

Az új nyomtatványok elérhetőek itt:

 

http://www.majoshaza.hu/doksi/8rdzdpf_bejelentes_ipari_tevekenyseg_megkezdeserol.pdf
http://www.majoshaza.hu/doksi/comfyws_telep_megszunes.pdf
http://www.majoshaza.hu/doksi/ef1jwqz_telepengedely_megszunes_bejelentese.pdf
http://www.majoshaza.hu/doksi/7d6naxe_telepengedely_nyomtatvany.pdf
http://www.majoshaza.hu/doksi/ggqrycx_telepengedely_valtozas_bejelentese.pdf
http://www.majoshaza.hu/doksi/5o0zga6_zemeltetovaltas_telepengedely.pdf

Bővebben...

2013-06-10 11:50:04
Szúnyoggyérítés elrendelése_2013

Szúnyoggyérítés elrendelése

Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás területén,
az előzetes felmérések, valamint
a Társulás képviselőjével történt
egyeztetés után az elmaradt légi
imágógyérítés (2406,2 ha) elvégzését
javaslom a teljes területen,
a következő időpontokon:

 

2013. június 7-8. a napnyugtát megelőző időszakban.
Pótnapok: 2013. június 10-11.

2013. június 5.
Dr. Fekete Gábor

Bővebben...

2013-06-05 12:33:40
Háziorvosi rendelés változása_2013

Kedves Páciensek!

Dr. Kováts Lajos háziorvosi rendelés
változása a következőképpen alakul: 


                        Majosháza                  Dunavarsány
Hétő                       8 - 10                              16 - 18
Kedd                    12 - 13                               8 -  10
    egészséges csecsemő  13 - 14                                         
Szerda                   8 - 10                              13 - 14
   
egészséges csecsemő  12 - 13
Csütörtök               8 - 10                             13 - 15
Péntek                    8 - 10                             13 - 15

 

 

 

 

Bővebben...

2013-06-03 10:29:49
GYERMEKNAP 2013!

GYERMEKNAP 2013!
2013. június 1-én a majosházi
sportpályán Gyermeknapot tartunk!
FIGYELEM!
Rossz idő esetén a programok a
Piróth Gyula Művelődési Házban
lesznek megtartva!

Bővebben...

2013-05-31 09:24:27
Digitális átállás időpotjának közzététele

Digitális átállás időpotjának közzététele

itt elérhető:

http://www.majoshaza.hu/doksi/dnwolpr_digitalis_atallas.pdf

Bővebben...

2013-06-05 12:44:17
Budakörnyéki Járási Földhivatal

HIRDETMÉNY

Budakörnyéki Járási Hivatal új székhelyének változásáról.

itt  elérhető:

http://www.majoshaza.hu/doksi/tgcnwmw_budakornyeki_jarasi_hivatal.pdf

Bővebben...

2013-06-05 12:48:58
A DTV Zrt. számlázással kapcsolatos információi

HIRDETMÉNY

A DTV Zrt. számlázással kapcsolatos információi.

itt elérhető:

http://www.majoshaza.hu/doksi/gbz8mes_dtv_zrt_szamlazas.pdf

Bővebben...

2013-06-05 12:53:25
Ivóvízminőség javítás tárgyú pályázat KEOP-1.3.0

KEOP-2009-7.1.3.0 Ivóvízminőség javítás tárgyú pályázat

 

Majosháza Község Önkormányzatának a vízellátás a kötelező feladatai között szerepel, amely keretében a közigazgatási területén előírás szerinti minőségű vizet kell biztosítania a lakosság és az egyéb fogyasztók számára. Jelenleg a saját vízbázisból nyert közvetlen emberi fogyasztásra alkalmatlan víz kezelésével sem biztosítható az előírásoknak megfelelő tisztaságú víz.

Bővebben...

2013-05-23 09:49:59
Tájékoztató a 2013-as év hulladékszállításának rendjéről

Bővebben...

2013-05-22 11:14:06
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjének változásáról

Tájékoztatás a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
ügyfélfogadási rendjének megváltozásáról.

Bővebben...

2013-05-15 09:57:23
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTŐ NAP 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTŐ NAP

 

 

 

2013. május 4-én, szombaton,
8.00-14.00 óra között

 

 

 

Az elektronikai hulladékok elhelyezhetőek
a Polgármesteri Hivatal épülete előtt!

 

 

 

 

 

 

 

Rendeltetésszerű használat mellett az elektronikai
berendezések nem jelentenek veszélyt a környezetre,
viszont a kukába kerülve, a kommunális hulladékkal
együtt kezelve a bennük található, addig kötött
állapotban lévő veszélyes anyagok a csapadékvíz
hatására kimosódhatnak, vagy égetés során a levegőbe
juthatnak. Az elektronikai hulladék nem megfelelő
kezelés esetén veszélyezteti a környezetünket
és az emberi egészséget! Ezért is fontos elkülönítve
gyűjteni ezt a hulladékfajtát.

Bővebben...

2013-04-26 09:34:07
2012. évi helyi iparűzési adó bevallásához kapcsolódó nyomtatvány

Tisztelt Majosházi Lakosok!

Az alábbi oldalon tölthető le a 2012. évi helyi
iparűzési adó bevallásához kapcsolódó nyomtatvány.

http://www.majoshaza.hu/index.php?k=10113

Bővebben...

2013-04-26 10:00:13
Szolgáltatói tájékoztató, szemétszállítás.

2013. március 22.

Tájékoztatás a 2013. évi hulladékszállítási közszolgáltatásról

2013. január 1. napjától a Dunanett Kft. a közszolgáltatást megváltozott formában, kibővített szolgáltatási körrel biztosítja.

2011 májusában a 168 önkormányzatot egyesítő Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közbeszerzési pályázatot írt ki a területén ellátandó hulladékgazdálkodási feladatokra. A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a területen működő közszolgáltatók által létrehozott Konzorcium eleget tett, így 4,3 milliárd Ft - Társulásnak megfizetendő koncessziós díj megfizetése ellenében elnyerte a közszolgáltatás jogát 2013-tól 2043-ig, azaz 30 évre.

2011. december 28-án a Társulás és a nyertes Konzorcium megkötötte a Közszolgáltatási Szerződést, azokkal a feltételekkel, amelyeket a Társulás a pályázati kiírásában előírt, különös tekintettel a szolgáltatás tartalmára és díjtételekre vonatkozóan. A Közszolgáltatási Szerződés alapján a 2013. január 1-jétől alkalmazandó 4,01,-Ft/l egységárat a Társulás legfőbb döntéshozó szerve, a Társulási Tanács hagyta jóvá 2012 novemberében.

A fentieknek megfelelően 2013. január 1-jétől a Dunanett Kft. a Konzorcium tagjaként a közszolgáltatást megváltozott formában, kibővített szolgáltatási körrel - házhoz menő szelektív járat, zöld hulladékot gyűjtő járat, stb. -, a háztartási hulladék elszállítását pedig heti rendszerességgel biztosítja.

A megváltozott díj tekintetében jelenleg az egyes települések vonatkozásában eltérések mutatkoznak:

- azokon a településeken, ahol 2013. január 1-jétől a Konzorcium tagjaként szolgáltat a Dunanett Kft., ott a 4,01,- Ft/l egységdíj alapján számított ürítési díj alkalmazandó,

- Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közszolgáltatás kibővített tartalmú, így a díj is magasabb,

- azokon a településeken, ahol 2013. január 1-jén még érvényes a Dunanett Kft.-nek az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződése, ott a szerződés érvényességi ideje alatt a szolgáltatás tartalma változatlan marad, a díj pediga hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű.

Részletesebb információért látogassanak el a www.kdv.hu weboldalra, ahol a fentieket dokumentumokkal alátámasztva is megtekinthetik.

Dunanett Kft.

Bővebben...

2013-04-25 11:59:24
A legidősebbek sem emlékeznek ilyen időre!

Nem hogy március 15-én, de máskor sem volt ilyen kritikus időjárás településünkön. A települést a főúttal összekötő bekötőút különösen veszélyes szakasza a Tóközi. Visszaemlékezve mindig is ez rész vált járhatatlanná. Akkor is, amikor falunk szippantó autójával kellett a kenyeret behozni, majd a Honvédség kétéltű járműve hozta a friss kenyeret a boltba. Természetesen a szántóföldeken keresztül, mert az út akkor is járhatatlan volt. Erre bizonyosan sokan emlékeznek még....

Bővebben...

2013-03-15 19:03:48
Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós

Kedves Páciensek!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy itt a honlapon megtekinthető a
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet
elérhetőségei, illetve előjegyzési-
és rendelési időpontjai.

Bővebben...

2013-02-22 10:19:47
TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS A SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI HIVATAL ADATAIRÓL

 

Tisztelt Ügyfeleink, Tisztelt Állampolgárok!

 

Magyarország Kormánya 1299/2011. (IX.1.) Korm. határozatával döntött a járások kialakításáról, melynek értelmében a megyei kormányhivatal kirendeltségeként járási hivatalok működnek 2013. január 1-től.

Bővebben...

2013-02-18 08:57:34
Vérvétel

Tisztelt Majosházi Lakosok!

2013. február 14-től minden
csütörtökön vérvételre van
lehetőség a rendelőintézetben.
A vérvételre előjegyzés alapján
kerül sor, amit a háziorvos
asszisztenseinél lehet megtenni.

Bővebben...

2013-02-11 13:54:25
Teendők lázas gyermek esetén

Jelen kiadvány szülők/gondviselők részére igyekszik összefoglalni a lényeges tudnivalókat gyermekkori lázas állapot otthoni ellátása esetén. Az útmutató a Nyugat-Európában már elterjedt szülői tájékoztatók mintájára készült, adaptálva azt a hazai viszonyokra.

Bővebben...

2013-01-24 12:39:44
Fogorvosi rendelés

Január 7-én újra indult a
majosházi fogászati rendelőnk.  

Fogorvos:       dr Sándor Elvira
Asszisztens:   Halmi Miklósné

Rendelési idő:
Hétfő          d.e:    9 órától  - 14 óráig
Csütörtök    d.u:  14 órától  - 20 óráig

 

A fogorvosi rendelő telefonszáma:  06 24 476 081

 

Kérjük a betegeket, hogy lehetőség szerint előzetesen kérjenek időpontot. Ez azért fontos, mert a több, mint fél éves kihagyás után a megnövekedett igény miatt a várakozási idő jelentősen meghosszabbodott.

Bővebben...

2013-01-02 11:01:42
FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

FELHÍVÁS VALAMENNYI
FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

Bővebben...

2013-01-22 10:35:13
Mit, hol intézhetünk a járási hivatal megalakulása után?

 

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként 2013. január 1-jével jött létre.

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik. Emellett a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek egyes jegyzői gyámhatósági és a városi gyámhivatali, illetőleg egyes szociális, kommunális igazgatási feladat- és hatáskörök is. Szabálysértési hatáskörben 2012. április 15-étől már a Pest Megyei Kormányhivatal járt el, 2013. január 1-jétől a járási hivatalhoz kerültek a szabálysértési ügyintézők.

Bővebben...

2013-01-15 11:08:16
Tájékoztatás stégtulajdonosoknak

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Stégtulajdonosok!

Tájékoztatjuk, hogy a Ráckevei Soroksári Dunaág viziállásainak (stégeeinek) felülvizsgálata folytatódik. Felülvizsgálatok során a viziállások előírásoknak megfelelő műszaki állapotát, méretét és érvényességét vizsgáljuk meg.

Bővebben...

2012-07-05 13:32:13
Majosháza kórházi ellátása

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Tisztelt polgárokat, hogy Majosháza község lakosságának kórházi ellátása az új szabályozás szerint a következőképpen alakul:

Bővebben...

2012-07-05 13:24:03
Ráckevei Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ráckevei Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje 2012. április 1-től az alábbiak szerint módosult:

 

Hétfő:               8:30-12:00 és 13:00-15:00

Kedd:               nincs ügyfélfogadás

Szerda:            8:30-12:00 és 13:00-15:00

Csütörtök:       nincs ügyfélfogadás

Péntek:             8:30-12:00

Bővebben...

2012-04-24 18:52:32
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1998-ban alakult.

Társulás keretében három településen látja el feladatait, Dunavarsányon, Délegyházán, Majosházán.  Szolgálatunk székhelye Dunavarsány, Árpád utca 13 szám alatt található.

Az intézményt Solymosi Erika vezeti, helyettese Gyurasics Gáborné. A Gyermekjóléti Szolgálatnál három családgondozó, Darvas Alexandra, Solymosi Erika és Végh Ildikó látja el a feladatokat. A Családsegítő Szolgálatnál egy családgondozó, Szanyi M. Judit dolgozik.

Baliné Gattyán Ildikó, Dobi Gázáné, Illés Jánosné,  Pajerich Ildikó, és Skrenyó Gáborné a házi gondozást végző gondozónők.

 A Szolgálat az 1993évi III. szociális törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény alapján dolgozik.

Bővebben...

2012-03-21 15:54:32
Majosházi Múzeum

Tisztelt Lakosaink!

Szeretném jelezni, hogy elindítottuk a digitális majosházi múzeumot, ahol szeretnénk az utókornak megőrizni letűnt korok fényképeit, iratait, tárgyait, ami az alábbi linken érhető el:

http://www.majoshazimuzeum.hu/

 A tartalom folyamatos feltöltés alatt van.

 Tisztelettel: Becze János

Bővebben...

2012-01-31 15:53:36