Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése

Üdvözöljük a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt adatok

Kedvezményezettek:
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.,
Dunavarsány Város Önkormányzata,
Áporka Község Önkormányzata,
Délegyháza Község Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata,
Szigetszentmárton Község Önkormányzata,
Taksony Nagyközség Önkormányzata.
A projekt címe: Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 3 982 595 780 Ft
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2020. szeptembere

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dunavarsány város közigazgatási területe.
A Dunavarsány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. Az agglomeráció további települései, melyek tulajdonosai is a telepnek: Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projektet Dunavarsány Város Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani. A projekt támogatási összege: 3 982 595 780 Ft.

Projekt célja

A projekt célja egy korszerű, megfelelő tisztítási hatásfokkal rendelkező szennyvíztisztító telep kiépítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A fejlesztés megvalósulása által hosszútávon megoldható a település szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése, megszüntethető a talajvíz szennyezése, és az ivóvízbázisok veszélyeztetése, valamint növelhető a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

Kivitelezési munkák

Jelenlegi szennyvíztisztás

Új szennyvíztisztítási technológia

Folyamatos átfolyású eleven iszapos, biológiai tisztítás
Előnyei:

Hálózatrekonstrukció – Taksony - Állomás utca környéke

Állomás utcai térség leválasztása a meglévő vákuumos rendszerről. Ez a térség vákuumos rendszerből vegyes nyomott rendszerré alakul át. Meglévő vákuumaknák átalakítása kisátemelővé, meglévő vezeték megtartása.

Hálózatrekonstrukció- Taksony - Andrássy utca környéke

A vákuumgépház (Rákóczi u.) és a Fő utca közötti részen történik a rekonstrukció. Célja a túlterhelt vákuumvezetékről történő leválasztás, korábbi szennyvíz- haladási irány részleges megváltoztatásával. Így külön vezetékkel csatlakozik be a tervezett vákuumvezeték a gépházba.

Hálózatrekonstrukció-Szigetszentmárton

Új u-ban lévő vákuumvezeték elvezetési irányának megfordítása a 377 fm. új vákuum vezeték építésével. Hatház utcai vákuumvezeték átkötése az új vákuumvezetékre. Ezzel a Kossuth u. felső részének és környezetének jelenleg rendkívül túlterhelt szakaszának tehermentesítése.